fbpx
Witaj w Krakowie Mieście Literatury UNESCO!

W 2013 roku Kraków jako siódme miasto świata otrzymał tytuł Miasta Literatury UNESCO przyznawany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Przyznanie tytułu było wyrazem uznania dla dziedzictwa i współczesnego literackiego potencjału Krakowa, ale stało się też mocnym impulsem do dalszego rozwoju i wzmacniania lokalnego rynku książki.

Program Kraków Miasto Literatury UNESCO (KMLU), którego operatorem jest KBF, integruje instytucje publiczne, miejskie instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz rozwoju literatury.

Mamy na czym bazować. Kraków jest kolebką języka polskiego i polskiej literatury, z miastem związani byli najważniejsi polscy pisarze i pisarki, tu krzyżowały się najważniejsze prądy literackie kolejnych epok. Już w XI wieku powstawały w Krakowie pierwsze skryptoria, tutaj wydano też pierwsze na ziemiach polskich druki – najpierw po łacinie, później także po polsku. Dziś znajdują się tu unikalne w skali światowej zbiory biblioteczne przechowywane między innymi w Bibliotece Jagiellońskiej. Z Krakowem było i jest związanych wiele wybitnych autorów i autorek, między innymi Stanisław Wyspiański, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Anna Świrszczyńska, Stanisław Lem, Halina Poświatowska, Sławomir Mrożek, Adam Zagajewski, Ewa Lipska i Ryszard Krynicki. W tym samym czasie żyło i tworzyło tu dwoje laureatów Nagrody Nobla: Czesław Miłosz i Wisława Szymborska, a historyczne centrum miasta – jako jeden z pierwszych obiektów na świecie– zostało wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO już w 1978 roku.

Jednak literacki Kraków to nie tylko przeszłość, ale i dynamiczna teraźniejszość: autorzy i autorki, tłumacze i tłumaczki, wydawnictwa, czasopisma literackie, biblioteki, nagrody, programy literackie i rozwijający myśl literaturoznawczą Uniwersytet Jagielloński. Kraków jest gospodarzem Festiwalu Conrada, jednego z czołowych europejskich festiwali literackich oraz Festiwalu Miłosza, najważniejszego festiwalu poetyckiego w Polsce. Siedziby mają tu jedne z najstarszych wydawnictw w Polsce: Wydawnictwo Literackie i Znak, do których dołączają coraz to nowe oficyny. Równolegle z Festiwalem Conrada odbywają się tu największe w Polsce Targi Książki. W mieście działa kilkadziesiąt księgarni i antykwariatów. Na osobną uwagę zasługuje niezwykle prężna sieć miejskich bibliotek działających w ramach Biblioteki Kraków, a także lubiana przez krakowian i krakowianki Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz liczne biblioteki naukowe i uczelniane.

Kraków dba również o branżę literacką. W ramach programu KMLU realizujemy programy wsparcia dla księgarni kameralnych, twórców, tłumaczy i wydawców. Przykładem tego działania jest przyznawana od 2020 roku Nagroda Krakowa Miasta Literatury UNESCO przeznaczona na realizację projektów wydawniczych. Kraków Miasto Literatury UNESCO to miasto otwarte, różnorodne, przyjazne i empatyczne. Literacką ofertę znajdą tu odbiorcy w każdym wieku, od przedszkolaków po seniorów.

Dzięki zaangażowaniu środowiska, twórców i twórczyń, wydawców, instytucji, bibliotek i organizacji pozarządowych wspólnie tworzymy jeden z najprężniejszych i najciekawszych programów literackich w Polsce.

W Krakowie – mieście otwartych bram i wielu opowieści – każdy i każda może czuć się u siebie.

 


Enter the search phrase: