fbpx

Literatura i prawo w Polsce

W dniach 16 i 17 czerwca na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się seminarium otwierające cykl “Literatura i prawo w Polsce”. Spotkania i debaty w ramach rozpoczynającego się cyklu mają służyć zainaugurowaniu badań nad relacjami między literaturą a prawem na gruncie polskim. Seminarium organizowane jest przez Katedrę Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ oraz Centrum Studiów Humanistycznych UJ.

Seminarium “Literatura, prawo, sfera publiczna” będzie poświęcone pytaniom o miejsce, jakie badania nad związkami prawa i literatury mogą zajmować w kształtowaniu sfery publicznej. Organizatorzy chcą zainicjować debatę nad tym, w jaki sposób literatura może przyczynić się do dyskusji nad porządkiem prawnym oraz jaką rolę w rozumieniu praktyk literackich odgrywa prawo, a także – jakie pożytki dla sfery publicznej odgrywają relacje między nimi.

W seminarium wezmą udział przedstawiciele młodego pokolenia badaczy. Wystąpienia będą poświęcone m.in. wpływowi badań literackich na współczesne interpretacje prawa talmudycznego, dyskursowi politycznemu III Rzeszy oraz znaczeniu prawa dla XIX-wiecznych krytyków literackich. Dwa panele seminaryjne będą dotyczyć prawa autorskiego   ̶ rozumianego jako szczególny obszar prawa decydujący o kształcie debaty publicznej. Referaty dotyczyć będą zarówno historycznych uwarunkowań funkcjonowania prawa autorskiego, jak i współczesnych problemów z nim związanych.

Gościem specjalnym seminarium będzie Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska, który przedstawi projekty związane z reformą prawa autorskiego w Polsce i w Unii Europejskiej. Wykład Jarosława Lipszyca odbędzie się 16 czerwca o godzinie 17:30.

Wydarzeniem towarzyszącym seminarium będzie panel dyskusyjny “Literatura przed prawem (autorskim)”. Spotkanie współorganizowane jest przez Krakowskie Biuro Festiwalowe i stanowi element programu krakowskich obchodów Bloomsday. W dyskusji wezmą udział Krzysztof Bartnicki    ̶ tłumacz “Finnegans Wake” Jamesa Joyce’a, Jarosław Lipszyc oraz Marcin Balicki    ̶ prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa autorskiego. Panel odbędzie się 16 czerwca o godz. 19:30 w Kawiarni Massolit.

Seminarium “Literatura, prawo, sfera publiczna”    ̶  16-17 czerwca, Wydział Polonistyki UJ (ul. Gołębia 18, sala 42). Wstęp wolny.

Program seminarium dostępny na stronie: www.literaturaprawo.pl.

Enter the search phrase: